Register och patent

Skydda ditt företag

Hjälp med registrering och patent

Eurosalesman kan hjälpa dig med alla nödvändigheter som involverar din företagsregistrering och patent om det behövs.

Varför patent är viktigt

Utan patent på dina produkter finns det inget som hindrar någon annan från att kopiera ditt företag. När din vision är att växa måste du också skydda dina idéer från copycats.

Registrera ditt varumärke

Se till att ingen kan kopiera din idé. Eurosalesman har goda kontakter på flera världsmarknader. Det är så vi kan hjälpa dig att registrera ditt varumärke och se till att ditt företag är säkert innan du slår ut på de stora marknaderna.

Vad vi gör

Känn dig trygg och säker

Vi hjälper dig från start med patent och registrering. Vårt affärsnätverk gör det möjligt för oss att hjälpa dig oavsett var du befinner dig.

Öka försäljningen

Patenta din affärsidé

Se till att ingen annan tjänar på din idé. Vi kan hjälpa dig med både registrering och patent för att skydda din verksamhet.

Värdet av ett registrerat varumärke

Värde

Eurosalesman är ett pålitligt företag med många års erfarenhet på olika världsmarknader. Vårt kontaktnät är stort och hjälper oss att leverera effektiv marknadsföring över hela världen. Vi verkar under lokala och globala nationella toppdomäner. För dig som kund innebär det att du blir mer sökbar med potential till högre ranking i sökresultat. Som en riktig hemmamarknad över hela världen.

Vi vet det verkliga värdet av att ha ett varumärke.

Ett registrerat varumärke kan vara ett ord, en logotyp eller någon annan typ av tecken som kan skilja ett företags varor och tjänster från de som erbjuds av ett annat företag. Varumärken och andra immateriella tillgångar utgör ofta stora delar av ett företags företagsvärde, och ger en tydlig konkurrensfördel. Ofta kommer omkring 80 % av ett företags företagsvärde från dess varumärken.

Ett registrerat varumärke är en nationell, laglig och exklusiv rätt att använda nämnda varumärke för de varor och tjänster som varumärket är registrerat för. Ett registrerat varumärke ger dig rätt att använda den registrerade varumärkessymbolen (®) i kommunikationen av varumärket. Detta är en signal till såväl konsumenterna som dina konkurrenter att varumärket är din exklusiva egendom, som inte kan användas av andra utan ditt medgivande. Att använda ett registrerat varumärke i din marknadsföring är ett tydligt tecken på giltighet och legitimitet.

Även om en domännamnsregistrering också är fördelaktig för ett företag, ger den inte samma rättsliga skydd eller samma fördelar som ett registrerat varumärke. Ett domännamn kan inte användas för att hindra andra från att använda ett varumärke, medan ett registrerat varumärke kanske kan hindra andra från att använda förvirrande liknande varumärken och/eller domännamn.

Form

Låt oss hjälpa dig med registrering och patent

Hitta oss

Eurosalesman

Ta snabbspåret till världens främsta marknader - Din utmaning, vår lösning